Regulamin serwisu

Strona "Między Brucknera i Toruńską - nasze powroty" oraz zintegrowane z nią forum dyskusyjne jest miejscem spotkań absolwentów i nauczycieli wrocławskich szkół żeglugi śródlądowej z różnych roczników. Mile widziane są też osoby z rodzin wyżej wymienionych. Każdy może tu zamieścić swoje wspomnienia, refleksje, wymienić się doświadczeniami z okresu szkolnego czy też po ukończeniu szkoły. Może nadesłać pamiątki w postaci fotografii i aktywnie współtworzyć coś na kształt wirtualnej "Izby Pamięci" zlikwidowanej już szkoły.

Powinniśmy mieć świadomość, że strona internetowa jest miejscem publicznym i zachowywać się tutaj tak, jak przystało na absolwenta tej elitarnej szkoły. Dlatego też należy przestrzegać poniższych zasad:

1. Użytkownikiem serwisu mogą być wyłącznie osoby związane ze szkołą: absolwenci, nauczyciele, pracownicy szkoły i internatu oraz także ci uczniowie, którzy z różnych powodów nie dotrwali do końca. Czasem jednak komputerem posługują się lepiej członkowie rodziny więc dopuszczamy takie zastępstwo. Czynimy też wyjątek dla członków Bractwa Mokrego Pokładu.

2. Każdy użytkownik rejestrując się obowiązkowo podaje swoje imię i nazwisko oraz szkołę, klasę i rok ukończenia nauki. W przypadku członków rodzin podajemy np. żona (brat, siostra) absolwenta, nauczyciela (nazwisko), szkoła, klasa (przedmiot nauczania), rok ukończenia nauki (pracy). Członkowie Bractwa podają tu zamiast szkoły "Bractwo..." i rok wstąpienia do BMP. Dane te widoczne są wyłącznie po zalogowaniu, a więc niedostępne dla gości.

3. Zabierając głos w jakiejkolwiek sprawie należy dochować zasad kultury słowa, poszanowania odmiennych poglądów i światopoglądów. Niedozwolone jest obrażanie i wyśmiewanie innych użytkowników oraz inne przejawy agresywnej polemiki (trolling).

4. Przestrzegać należy porządku w serwisie, a więc nie pisać swoich postów, komentarzy i uwag gdzie popadnie. Nowe tematy na forum zakładamy w działach dla nich odpowiednich. Jeśli mamy wątpliwości - pytamy Administratora (e-mail, PW). W razie konieczności utworzony zostanie nowy dział. W przypadku umieszczenia przez użytkownika wiadomości w niewłaściwym dziale, Moderator ma obowiązek przenieść ją do stosownego działu, zamknąć temat, lub w skrajnym przypadku skasować całą wiadomość.

5. W zasadzie poruszane powinny być tematy związane bezpośrednio ze szkołą i środowiskiem. Oznacza to między innymi, że nie jest to miejsce na dyskusje polityczne, przedruki innych autorów itp.

6. Zabrania się zamieszczania reklam serwisów komercyjnych lub reklam produktów itp. Witryn umożliwiających powyższe jest w sieci całe mnóstwo i można sobie wybrać ulubioną lub założyć własną.

7. Wszelkie teksty naruszające te zasady będą usuwane, skracane lub w inny sposób moderowane, a ich autorzy poniosą sankcje od upomnienia do usunięcia z grona użytkowników włącznie.

8. Administrator lub moderator może zablokować dostęp do serwisu (ban) użytkownikowi, który uporczywie lub złośliwie lekceważy niniejszy regulamin. Ban może być zdjęty wedle uznania Administratora lub na wniosek zablokowanego użytkownika jeśli zobowiąże się nie naruszać regulaminu i przeprosi wszystkich, którzy poczują się jego wypowiedziami dotknięci.

9. Regulamin niniejszy może ulegać zmianom bez wysyłania wszystkim użytkownikom specjalnego powiadomienia. Niemniej wiadomość o zmianach w regulaminie zostanie opublikowana w newsach.

10. Akceptując przy rejestracji powyższe zasady użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania - przy czy nie jest istotne czy się z nimi zapoznał czy nie. Nie czytasz - nie miej pretensji.

Regulamin forum

1. Forum jest integralną częścią Strony "Między Brucknera i Toruńską - nasze powroty" i ma dobrze służyć wymianie uwag, doświadczeń, porad, wspomnień.

2. W aktywnej dyskusji mogą brać udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy. Rejestracja jest jednocześnie akceptacją zasad i regulaminu tego forum.

3. Zanim cokolwiek napiszesz - zastanów się czy rzeczywiście masz coś do zaoferowania innym. Pisz zwięźle i na temat. Jeżeli cytujesz czyjąś wypowiedź - cytuj tylko tą jej część, do której się odnosisz. Cytowanie (i to w całości!) czyjejś wypowiedzi znajdującej się bezpośrednio przed planowaną twoją odpowiedzią na nią jest całkowicie pozbawione sensu.

4. Na forum wprowadzono system rang. Ranga wskazuje jedynie stopień aktywności na forum i nie daje użytkownikowi jakichś specjalnych uprawnień czy względów.

5. Zanim założysz nowy temat - sprawdź czy nie poruszono go już w innych wątkach. Możesz użyć wyszukiwarki lub prześledzić wypowiedzi innych użytkowników. Zakładaj nowe tematy w odpowiednich działach. Nie zakładaj tego samego tematu w różnych działach.

6. Nie odpowiadaj "sam sobie" wpisując własne treści jedną po drugiej kolejno po sobie! Używaj funkcji "zmień" w celu dodania do poprzednio wpisanego posta nowych treści, poprawienia błędów lub wprowadzenia innych zmian. Naruszającym notorycznie ten punkt będą udzielane ostrzeżenia.

7. Jeśli piszesz - pisz "po polsku". Sprawdź pisownię i nie używaj wulgaryzmów. Nie używaj kolejno całego mnóstwa wykrzykników lub znaków zapytania, nie nadużywaj uśmieszków, powiększania, pogrubiania i kolorowania tekstu bez wyraźnej potrzeby. Nie komentuj wypowiedzi innych użytkowników w sposób ośmieszający lub obraźliwy dla nich.

8. Administrator i Moderatorzy są uprawnieni do korygowania, przesuwania, edytowania, opatrzenia komentarzem oraz do zamykania, blokowania oraz usuwania tematów i postów, które budzą wątpliwości lub naruszają w jakikolwiek sposób regulamin forum. Mogą zablokować czasowo lub na stałe dostęp do forum użytkownikowi naruszającemu zasady.

9. Administrator i Moderator są na forum najważniejszymi osobami i nie można podważać ich decyzji. Można zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do rozpatrzenia wykorzystując pocztę elektroniczną lub poprzez Prywatne Wiadomości.

10. W polu podpisu nie wolno umieszczać reklam, bannerów, linków do innych serwisów. Treść, która przez Administratora lub Moderatora zostanie uznana za reklamę zostanie usunięta.

Redakcja